Kaikille yhteinen yleissivistävä kurssi. Opetellaan perusasioita. Jopa ruoan laittoon liittyvää orgaanista kemiaa on kurssissa mukana.

Opetellaan ennustamaan yllättävän paljon aineen mikrorakenteesta sen ulospäin näkyviä ja tuntuvia ominaisuuksia. Esitellään kvanttimekaaninen atomimalli.

Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.
Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.

Kurssin nimen mukaisesti keskitytään reaktioiden tasapainon syntymiseen ja sen hallintaan. Aihepiirejä ovat mm. kaasureaktiot, saostusreaktiot, puskuriliuokset, elimistön hiilihappotasapaino.