Tämä on yhteiskuntaopin ensimmäinen kurssi eli yhteiskuntatieto. Kurssi on kaikille pakollinen. Tutustumme kurssilla suomalaisen yhteiskunnaan rakenteisiin ja yksilön toimintaan siinä.

YH3-kurssi on lakitiedon kurssi. Tällä kurssilla tehdään vanhoja yo-tehtäviä ja niiden palautuspaikka on täällä Moodlessa


Kurssilla perehdytään eurooppalaisuuteen yleensä ja Euroopan Unioniin. Tavoitteena on kehittää kykyä hankkia unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa sekä perehtyä unionin vaikutuksiin omaan elämään ja Suomen poliittiseen järjestelmään.