Kaikille yhteinen yleissivistävä kurssi. Opetellaan perusasioita. Jopa ruoan laittoon liittyvää orgaanista kemiaa on kurssissa mukana.