Kurssilla perehdytään eurooppalaisuuteen yleensä ja Euroopan Unioniin. Tavoitteena on kehittää kykyä hankkia unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa sekä perehtyä unionin vaikutuksiin omaan elämään ja Suomen poliittiseen järjestelmään.