Kurssin aiheena ovat juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktiot.Perehdymme niiden ominaisuuksiin ja ratkaisemme niihin liittyviä yhtälöitä. Tutkimme näitä funktioita derivaatan avulla.Opettelemme yhdistetyn funktion derivoimisen. Tutkimme aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita.