Lu pakollinen kurssi
Opintoviikkoja:
1
Kuvaus:
Tämä kurssi vie eurooppalaisen ihmisen yleissivistyksen alueille. Käsittelemme mm. länsimaisen kirjallisuuden historiaa ja taiteen tyylisuuntia. Kurssin aikana luetaan kokonaisteos ja harjoitellaan sekä tekstitaidon vastaustekstien että esseiden kirjoittamista.

SUORITUSAIKA- JA JÄRJESTYSSUOSITUS

Neljännen kurssin jälkeen toisen opiskeluvuoden aikana.

ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Tämän kurssin tenttiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Tenttiä voi vain pakottavista syistä äidinkielenopettajan suostumuksella. Edellisestä kurssista on oltava kiitettävä.
Oppimateriaali:
Mikkola, Koskela, Haapamäki ym.: Käsikirja (978-951-0263006)
Mikkola, Kauppinen: Kielenhuollon vihko (978-951-0274958)
Mikkola: Kurssivihko 5, "Teksti, tyyli ja konteksti" (978-951-274903
Arviointimenetelmät:
Arviointi kohdistuu monipuolisesti oppiaineen eri alueisiin. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset sekä aktiivinen osallistuminen. Kurssi arvioidaan asteikolla 4 - 10.