.

Toteutamme kolmiulotteista taidetta eri materiaaleilla esim. paperi, savi

kipsi, rautalanka tai kierrätysmateriaali. Tutustumme kuvanveiston historian

perusteisiin, plastiseen sommitteluun ja tilan hahmottamiseen. Kurssilla

käydään näyttelyiden lisäksi mahdollisesti taiteilijan työhuoneella.