Kurssin nimen mukaisesti keskitytään reaktioiden tasapainon syntymiseen ja sen hallintaan. Aihepiirejä ovat mm. kaasureaktiot, saostusreaktiot, puskuriliuokset, elimistön hiilihappotasapaino.