Perehdytään kieleen, suomalaiseen kirjallisuuteen ja identiteettiin.