Kurssilla kerrataan lukio-opiskelussa tarpeellisia perusvalmiuksia sekä pohjustetaan tekstitaitojen opiskelua. Lisäksi sen aikana on tarkoitus lukea nuoruusteemaan liittyvä kaunokirjallinen teos.