EU:n vaikutukset Suomessa ja euroskeptisyys

1. Pohdi EU:n vastustajien näkökulmia: keitä vastustajat ovat (Suomessa tai yleisesti), mitä he vastustavat, miksi vastustavat? Miten on mahdollista, että näitä vastustajia on parlamentissa?

2. Mitä vaikutuksia Suomelle on ollut EU:iin liittymisestä?