Opettajat ja opiskelukaverit.

Kerro tähän verkkotekstiosioon onko opettajiin ja uusiin opiskelukavereihin ollut helppo tutustua.