Mitä tiedät EU:sta

Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin:

- montako jäsenvaltiota EU:ssa on?

- mikä on nimeltään EU:n yhteinen raha?

- millainen on EU:n lippu?

- milloin vietetään Eurooppa-päivää?

- minkä nimiset toimielimet tekevät EU:n päätökset?

- milloin Suomi liittyi EU:iin?

- nimeä muutama suomalainen europarlamentaarikko

- kuka on Eu-parlamentin puhemies?

- kuka on Eu-komission puheenjohtaja ?