VERTAILUTEHTÄVÄ: Miten päätökset syntyvät EU:ssa vs Suomen eduskunnassa?

Selvitä oppikirjan ja netin välityksellä miten EU:n ja Suomen päätöksentekojärjestelmät eroavat toisistaan.