Kansalaisen ja nuoren Eurooppa

Vastaa seuraaviin kysymyksiin luentoaineiston, oppikirjan ja netin välityksellä. 1) Mikä Euroopan unionin kansalaisen oikeuksista ei toteudu koko unionin alueella ja miksi? 2) Miksi yhteinen unionin kansalaisuus on haluttu luoda? 3. Miksi osa unionimaista halunnut jäädä Schengen-sopimuksen ulkopuolelle? 4. Miksi EU on panostanut juuri nuoriin perustamalla erilaisia toimintaohjelmia? 5. Tutustu yhteen EU:n toimintaohjelmista nuorille. Pohdi seuraavia: Kenelle ohjelma on tarkoitettu? Kuka voi hakea ohjelmaan? Ketkä siitä hyötyvät?Miten ohjelmaa toteutetaan käytännössä? 1) Comenius 2) Youth in Action 3) Leonardo da Vinci 4) Grundtvig 5) Erasmus 6) Erasmus Mundus 7) Tempus