mahdollisuutesi vaikuttaa?

Vastaus

 
Kuva: 12SJO Ville Tiikkoja
Vastaus
12SJO Ville Tiikkoja - sunnuntai, 30 marraskuu 2014, 19:42
 

Mielestäni minun ikäisen nuoren vaikuttamismahdollisuudet EU:n toimintaan ja päätöksentekoon ovat varsin vähäiset. Henkilökohtaisesti koen EU:n päätöksenteon varsin etäiseksi, salaiseksi ja jopa hieman itsevaltaiseksi, eikä tavallisella kansalaisella tunnu olevan juurikaan sanan sijaa päätöksenteossa. Kuitenkin passivoituminen ja äänestämättä jättäminen on mielestäni täysin väärä suhtautumistapa. Ainoa keino on siis käyttää äänioikeuttaan parlamenttivaaleissa sellaiseen ehdokkaaseen, jonka uskoo edustavan samanlaisia arvoja ja täten saada tavallisen kansalaisen ääni kuuluviin. Mielestäni siis tärkein yksityishenkilön oikeus on äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa ja tarvittessa asettua itse ehdokkaaksi, jos on halua ja sinnikyyttä olla yksi päätöksentekijöistä. Myös kanteluoikeus on erittäin merkittävä, jos kokee epäkohtia maansa tai unionin toiminnassa.

Vapaa liikkuvuus -ryhmä tukee siirtolaisten kamppailua heidän oikeuksien puolesta, tavoitteenaan oikeudenmukaisempi turvapaikkapolitiikka. Toimenkuvaan kuuluu myös työskentely ruohonjuuritasolla. Ryhmä on esimerkiksi ollut puolustamassa romanisiirtolaisten oikeutta majoittua Helsingissä. Mielestäni on hyvä että vähempiosaisten asemaa pyritään parantamaan vakuuttamalla päättäjät  laillisin ja organisoiduin keinoin, kuten keskustelutilaisuuksien kautta. Se on loistava homma että ryhmällä on selkä arvopohja, jonka pohjalta pyritään toimia kansalaisaktivismin hengessä.

Kuva: Kirsi Järvenpää
Re: Vastaus
Kirsi Järvenpää - perjantai, 5 joulukuu 2014, 13:56
 

Hienoa pohdintaa.