Euroopan unionin tulevaisuus

Eu:n tulevaisuus

 
Kuva: 12HMa Samuel Sorvisto
Eu:n tulevaisuus
12HMa Samuel Sorvisto - keskiviikko, 10 joulukuu 2014, 11:19
 

Unionin suuri haaste on pitää itseänsä kilpailukykyisenä taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Sillä suurin osa johtavista ja suurista yrityksistä tulevat euroopan unionin ulkopuolelta. Pitää pystyä kilpailemaan ns. talousmahtien kanssa esim. (USA ja Kiina). 

Euroopan unionilla tulee olemaan myös paljon haasteita uusien jäsenmaiden kanssa. Nämä balkkaninmaat ovat tuoreita valtioita joissa taloustilanne on heikko ja euroopan unioinin talous on jo valmiiksi kuralla. Joten millä unioni tulee turvaamaan näiden köyhien maiden rahoituksen.

Epävakaa talous ja rahoituskriisi ovat myös suuri haaste euroopalle tulevaisuudessa.

2. Varsinki köyhät maat haluavat liittyä eu:hun. Tämä siksi, että unioni antaa tukia kaikille jäsenmaille sekä yhtenäistää kansakuntaa ja tuo taloudellista turvaa. Moni maa myös haluaa olla myös osana ns. porukkaa. Eu lisää myös valtaa. Esim. pienet jäsenmaaat saavat asiansa esille paljon helpommin eu:ssa kuin yksinäisenä valtiona.

3. 1) Syvenevä integraatio olisi malleista positiivisin ratkaisu. Mutta emme koe tämän olevan eu:n tulevaisuus, sillä eu laajenee yhä useampiin jäsenmaihin joissa on eri kulttuureja ja uskontoja, joten tämä vaikuttaa mielestämme negatiivisesti yhteistyön syventymiseen.

2) Eriytyvä integraatio olisi todennäköisin vaihtehto eu:n tulevaisuudelle, koska yhdentymisessä on jo nyt huomattavissa eroavaisuuksia. Yhdentymistä vaikeuttaa maiden eri talous tilanteet. Rikkaat maat (Saksa, I-B ja Rasnka) ovat myös johtavat valtiot päätösten teossa.

3) Integraation kriisiytyminen. Tämä on myös yksi varteenotettavista tulevaisuuden malleista. Laajentuminen tyssää, koska ei uskalleta ottaa idästä lisää jäsenmaita, näiden maiden kriiisialttiuden ja taloudellisten tilanteiden takia. Tämä heikottaisi paremmin menestyvien valtioiden tilannetta entisestään, koska nettosaajia tulisi laajentumisessa enemmän kuin nettomaksajia. Myöskin maantieteelliset rajat alkavat pikkuhiljaa vähentämään eu:n mahdollisuutta laajentua.