Euroopan unionin tulevaisuus

Unionin tulevaisuus

 
Kuva: 11LTE Sami Viitala
Unionin tulevaisuus
11LTE Sami Viitala - keskiviikko, 10 joulukuu 2014, 11:54
 

1. Mielestäni EU:n suurimpia haasteita tulevaisuudessa on epävakaa taloustilanne. Monenlaiset talouskriisit ovat jo nyt tuottaneet ongelmia jäsenmaille. Tulevaisuudessa on elintärkeää, että EU kykenee ratkaisemaan meneillään olevan velkakriisin.  Haasteet liittyvät pitkälti talouteen, sillä mielestäni toinen suuri haaste on työttömyys.  EU on toki parantanut tilannetta euroopassa, mutta ei tarpeeksi. Väestö ikääntyy jatkuvasti ja yhä vähemmän tekee töitä. Kolmas haaste on se, että tuleeko EU ylipäätänsä kestämään. Minusta nykyisellään ei. EU:sta on tultava yhtenäisempi ja vahvempi tai muuten hajoamisen riski on suuri. 

2. Moni maa näkee EU:n ratkaisuna ongelmiinsa. Länsi-Balkanilla on useita maita jotka haluaisivat liittyä unioniin. He eivät kuitenkaan aina täytä tarvittavia kriteerejä. Mailla on usein paljon ongelmia, taloudellinen tilanne on surkea, järjestäytynyt rikollisuus jyllää, vähemmistöjä sorretaan, on korruptiota, poliittinen vapaus tai jopa sananvapaus ei ole riittävää jne. Esimerkiksi Turkki on ollut jo todella pitkään ehdolla unionin jäseneksi. Turkissa talous kasvaa, mutta poliittinen vapaus on puutteellista ja sen uudistuminen hidasta. Näin ollen se on vielä suhteellisen kaukana unioniin liittymisestä. Yksi maa joka täyttää EU:n poliittiset kriteerit on Islanti. Islannissa ongelmat taas ovat taloudellisia. Islanti haluaisi liittyä euroon, koska sen oman valuutan kurssi on huomattavasti epävakaampi. 

3. Ensimmäisessä tulevaisuudensuunnitelmassa unionin laajentuminen osoittautuu onnistuneeksi ja koko järjestelmän toiminta syvenee. EU:sta tulee myös yhtenäisempi.

Toisessa tulevaisuudensuunnitelmassa EU alkaa kehittyä epätasaisesti. Osa valtioista lisää yhteistyötä enemmän kuin muut, muodostaen unioniin ns. ydinalueen. Tällä alueella olisi enemmän keskinäistä yhteistyötä. Osa maista muodostaisi sen ulkokehän jääden ytimen ja samalla myös päätöksenteon ulkopuolelle

Kolmannessa tulevaisuudensuunnitelmassa koko EU:n toiminta lamaantuu. Kehitys muuttuu taantumaksi. Tämä johtaisi ehkä koko unionin hajoamiseen. 

Itse näen todennäköisemmäksi vaihtoehdoksi kolmannen, eli EU:n hajoamisen. Monilla mailla on jo nyt sellainen identiteetti, että he eivät tarvitse EU:ta hoitamaan asioitaan vaan pystyvät itse hoitamaan ne. Ja tämä voi ennen pitkää tarkoittaa vain sitä, että yksi kerrallaan maat eroavat EU:sta, sillä Lissabonin sopimus mahdollistaa tämän.