Euroopan unionin tulevaisuus

EU:n tulevaisuus

 
Kuva: 12SJO Elina Isokangas
EU:n tulevaisuus
12SJO Elina Isokangas - keskiviikko, 10 joulukuu 2014, 12:01
 

1. Mielestäni suurimmat haasteet tulevaisuudessa liittyvät talouteen. Köyhempien ja talouskriisiin ajautuneiden valtioiden talous pitäisi saada samalle tasolle kuin muiden EU-maiden. Kriisimaat ovat rasite myös muille unionin jäsenmaille, ja ne heikentävät luottamusta EU:n talouteen. Lisäksi elintasoerot unionin sisällä kasvavat koko ajan varsinkin köyhempien maiden liittyessä EU:iin. Unionin varat tulevat todennäköisesti suuntautumaan yhä enemmän köyhempien maiden kehittämiseen, mikä vähentää EU:n kannattavuutta rikkaammissa maissa, kuten Suomessa.

2. EU:ssa on paljon hyviä puolia. Esimerkiksi suuret sisämarkkinat ja vapaan liikkuvuuden periaatteet helpottavat sekä tavallisen kansalaisen että valtion toimimista. Vaikka tämänhetkinen taloustilanne EU:ssa onkin haasteellinen, haluavat monet maat silti liittyä EU:iin taloudellisista syistä. Erityisesti köyhemmät maat hyötyvät EU:sta taloudellisesti tukien ja uusien markkina-alueiden myötä. EU myös muodostaa suuren taloudellisen ja poliittisen alueen, joka kykenee kilpailemaan esimerkiksi USA:n ja Aasian kanssa. 

3. Syvenevässä integraatiossa EU:n yhteistyö syvenee kohti liittovaltiota. Eriytyvässä integraatiossa valtiot yhdentyvät eri tahtiin. Kriisiytyneessä integraatiossa yhdentyminen polkee paikallaan tai taantuu. Mielestäni todennäköisimmältä vaikuttaa eriytyvän integraation malli. Jäsenvaltioissa on paljon vastustusta integraation syventämiselle ja kehitykselle kohti liittovaltiota. Useimmat valtiot haluavat säilyttää valtaa itsellään. Lisäksi jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia taloustilanteita, kulttuureja ja käytäntöjä, mikä vaikeuttaa integraation syvenemistä. Keski-Euroopan suuret EU-jäsenmaat, kuten Saksa ja Ranska, tulevat todennäköisesti tiivistämään yhteistyötä keskenään, mutta esimerkiksi Kreikka saattaa vähitellen jäädä yhteistyön ulkopuolelle. Myös integraation kriisiytyminen saattaa olla mahdollista, koska EU:n vastustus lisääntyy koko ajan, ja EU:ta vastustavat puolueet saavat jäsenmaissa kannatusta.