Euroopan unionin tulevaisuus

EU:n tulevaisuus

 
Kuva: 12PO Atte Rönkä
EU:n tulevaisuus
12PO Atte Rönkä - keskiviikko, 10 joulukuu 2014, 12:04
 

1. Tuloerojen kaventaminen ns. rikkaiden ja köyhien maiden välillä tulee olemaan vaikeaa,sillä erot ovat kasvaneet entisestään, kun unioniin liittyi 2004 10 uutta pienen kansantulon valtiota.Tuloerojen kaventaminen tulee olemaan hidas prosessi tulevaisuudessa.Maiden sisällä olevat taloudelliset erot (esim. Suomi) ovat suuret. Talouden kilpailukyvyn säilyttäminen ja tuotannon sekä yritysten säilyttäminen euroopassa on hankalaa, koska kansainvälinen kilpailu kiristyy ja tuotanto siirtyy entistä enemmän halpatyömaihin. Tulevaisuuden kannalta on myös tärkeää, miten kansalaiset asennoituvat unioniin ja saako se säilytettyä luottamuksen kansalaisiin. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi kehittämällä kansalaisten oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia. Saavatko EU ja sen jäsenmaat säilytettyä luottamuksen toisiinsa 2010 vuoden laman jälkeen?

2. Uudet jäsenmaat ovat yleensä nettosaajia, eli EU antaa uudelle jäsenmaalle rahallista tukea kehittää esimerkiksi infrastruktuuria ja taloudellista järjestelmää. Suurin syy siihen, miksi maat haluavat liittyä unioniin, on taloudelliset edut, joita EU pystyy tarjoamaan: markkina-alueiden lisääminen ja kaupankäynnin helpottuminen unionin alueella. Lisäksi hakijamaissa on  (esimerkiksi Turkissa) paljon ihmisiä, jotka haluavat muuttaa euroopanmaihin. Työvoiman liikkuvuutta halutaan parantaa. EU:n arvoperusta, johon sisältyy sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja heikompien auttaminen sekä demokratian levittäminen, joka yhdistää eurooppalaisia. Hakijat eivät tahdo jäädä yleisen kehityksen ulkopuolelle ja näin ollen välttää mahdollisen eristäytymisen.

3. Syvenevä integraatio tarkoittaa, että koko järjestelmän toiminta syvenee ja jäsenmaiden kehitys on yhtenäistä. Sen sijaan eriytyvässä integraatiossa kehitys on epätasaista ja osa valtioista lisää yhteistyötä nopeammin kuin toiset. Näin ollen osa jäsenvaltioista saattaa pikku hiljaa joutua kauemmanksi unionin ytimestä. Kolmannen tulevaisuudenmallin lähtökohtana aikaisemmista poiketen on kriisiytyvä integraatio, jossa jäsenmaiden välinen integraatio hidastuu tai pysähtyy kokonaan. Mikä käytännössä tarkoittaa unionin hajoamista.

Todennäköisimmin hitaasti muodostuva kehityssuunta on eriytyvän integraation suunnassa. Suuret maat, kuten Saksa ja Ranska muodostavat EU:n ydinalueen, joten ne ovat enemmän yhteydessä toisiinsa ja ovat unionissa merkittävemmässa asemassa asioita päätettäessä, kuin pienemmät jäsenmaat. Tämä kasvattaa jäsenmaiden eriarvoisuutta unionissa. Jäsenmaiden väliset taloudelliset erot ovat suuret, mikä edesauttaa eriytyvää integraatiota, eikä esimerkiksi Ruotsissa ole vieläkään euro valuuttana. Myöskään kaikki maat eivät pysy kasvu- ja vakaussopimuksen ehdoissa (Kreikka, Portugali) ja ovat laiminlyöneet taloutensa hoitamisen. Onko tulevaisuudessa mahdollista,että tällaisten sopimuksia rikkovien valtioiden valtaoikeudet vähenee?

Ville ja Atte