Euroopan unionin tulevaisuus

eun tulevaisuus

 
Kuva: 12NUR Enni Haatanen
eun tulevaisuus
12NUR Enni Haatanen - keskiviikko, 10 joulukuu 2014, 12:07
 

1. EU:n nopea laajentuminen voi tuottaa ongelmia esimerkiksi taloudessa ja maahanmuuton lisääntymisessä. Unionissa on vapaa liikkuminen maiden välillä, ja jos esimerkiksi köyhästä maasta muutetaan paljon toiseen jäsenmaahan, tuottaa se muutettuun maahan lisäkustannuksia. Talousongelmia unionille voi tulla myös jonkin jäsenvaltion joutuessa talouskriisiin, sillä jäsenvaltioilla on velvollisuus auttaa toisiaan.  

Väestön vanheneminen on myös suuri haaste Euroopan unionille. Kun väestö ikääntyy työvoima vähenee ja eläkkeiden määrä kasvaa. Yhtä työssäkäyvää kohden tulee useampi eläkeläinen, josta seuraa ongelmia myös mm. talouteen.

2. EU:sta on apua esimerkiksi sodan syttyessä tai talouskriisissä. Yhteisöön kuuluminen lisää turvallisuuden tunnetta.

3. Kolme tulevaisuusmallia ovat: syvenevä integraatio, eriytyvä integraatio ja integraation kriisiytyminen. Syvenevässä integraatiossa yhteistyö jäsenmaiden välillä syventyy ja unioniin tulee liittovaltion piirteitä. Jos tämä malli toteutuu unionin valta jäsenvaltioissa kasvaa. Eriytyvässä integraatiossa jäsenmaat etenevät eri tahtiin yhdentymisessä, esimerkiksi euro valuuttana otetaan käyttöön eri aikoihin tai ei välttämättä kaikissa maissa koskaan. Tässä mallissa valtiot eivät koe sellaista yhteisöllisyyttä mikä alunperin unionin ideana on ollut. Integraation kriisiytymisessä kehitystä ei tapahdu mihinkään suuntaan.

Mielestäni syvenevä integraatio näyttää kaikista epätodennäköisimmältä koska useat jäsenvaltiot ovat liittovaltio-ajatusta vastaan. Eriytyvä integraatio vaikuttaa ehkä todennäköisimmältä, sillä tälläkin hetkellä valtioissa integroitumista tapahtuu eri tahtiin ja jos valtioita tulee lisää uudet valtiot eivät millään voi olla samantien samassa vaiheessa kuin vanhemmat jäsenvaltiot.