Euroopan unionin tulevaisuus

EU:n tulevaisuus

 
Kuva: 12SJO Emmi Korpisalo
EU:n tulevaisuus
12SJO Emmi Korpisalo - keskiviikko, 10 joulukuu 2014, 12:14
 

1. Suurimpia haasteita EU:lle on sen talousongelmat, vakaa status maailmantaloudessa, uusien jäsenmaiden mukaantulo sekä jo nykyisten jäsenmaiden ongelmien ratkominen ja avustaminen. Taloudessa ongelmia aiheuttavat velkaantuneet ja köyhät maat, jotka kaipaavat apua talouksiensa vakauttamiseksi. Samalla EU:n pitäisi kyetä kilpailemaan erilaisten talousmahtien kuten USA:n kanssa. Myös työttömyys ja luottamuksen puute jäsenmaiden välillä aiheuttavat ongelmia EU:n talouteen.

Uusien jäsenmaiden hyväksynnässä ongelmia aiheuttaa esimerkiksi se missä EU:n raja kulkee ja mitä maita voidaan ottaa jäsenmaiksi. Esimerkiksi Turkin tapauksessa tahdottaisiin tukea sen demokratiaa ja lisätä Turkki EU:n markkina-alueeksi, mutta Turkin liittyminen EU:hun toisi mukanaan sen ihmisoikeus ongelmat ja rajanaapuriuden erilaisten kriisimaiden kuten Syyrian kanssa. Uusien maiden tahtoessa liittyä EU:hun tulee lopulta sopia EU:n rajoista ja siitä, että mitkä maaat pystyvät liittymään EU:hun ja mitkä eivät.

2. Halutaan mukaan EU:n markkina-alueisiin ja päästä vaikuttamaan asioihin joihin ei muuten kyettäisi vaikuttamaan. EU:hun kuuluminen tuo taloudellista sekä muutenkin turvaa (esim. sota tilanteessa apua muilta EU-mailta), varsinkin köyhät maat kaipaavat apua taloustilanteidensa kanssa.

3. 1) Syvenevä integraatio olisi hyvä, sillä saataisiin yhdennettyä jäsenmaat nopeammin, mutta tämä ei ole todennäköisin näistä kolmesta erilaisten luottamusongelmian ja euroskeptisyyden takia.

2) Eriytyvä integraatio on todennäköisin tulevaisuusmalli EU:lle. Jäsenmaat saavat edetä yhdentymisessä omaan tahtiinsa, esim. taloustilanteiden takia. Esim. euro ei ole käytössä vielä jokaisessa jäsenmaassa, mutta useat maat liittyvät euroon omasta päätöksestään.

3) Integraation kiristyminen on mahdollinen jos talousongelmat kasvavat ja luottamus EU:ta kohtaan vähenee. Todennäköisyys riippuu ihan siitä mihin suuntaan EU:n jäsenmaiden ja EU:n talous ja tilanteet menevät.